Showing all 3 results

Radenie:

blocks
rows

Drevené pelety

Vaše filtre:

Zobrazit filtry
 
Drevené pelety

Drevené pelety

Drevené pelety – doprava autom s čelom alebo terénnym manipulátorom. Doprava od troch paliet bez manipulačného poplatku. Doprava prebieha operatívne a nie je možné vopred  stanoviť alebo požadovať presný termín dodania. Doručenie i k Vám do obce ) prebieha autom, ktoré je vybavené vlastným paletovým alebo vysokozdvižným vozíkom. Auto zostane stáť tam, kde to podmienky dovolia, tovar zložia na ceste, pred bránou alebo vo dvore podľa podmienok. Doručovanie je obvykle do 10 až 15 pracovných dní.  V mesiacoch august – september – október, sa môžu dodacie termíny predĺžiť až na 15 – 20 pracovných dní. Podrobnosti o doprave najdete TU.

Predaj peliet

A predaj peliet ? Nejen na Slovensku predaj stále stúpa. Doručíte i k nám? Áno, i k Vám do obce doručujeme naše pelety a brikety. Kúrenie peletami si získalo v posledných rokoch veľkú obľubu. Mnoho domácností dnes využívá kotol na pelety. Domácnosti tak teda prevádzkujú ekologické kúrenie peletami. Výhrevnost peliet je porovnatelná s výhrevnosťou uhlia. Spotreba peliet je tak v kotli na pelety porovnatelná so spotrebou uhlia.

Drevené pelety

Známe a kvalitné pelety sú predovšetkým pelety Stora Enzo, pelety zo Ždírca na Doubravou alebo pelety Royal, pelety z Paskova. Okrem tyto výrobcov peliet nájdeme u nás i mnoho menších producentov, ktorí produkujú taktiež kvalitné drevné pelety. Predaj drevených peliet do kotla se rozrastá a tak nájdeme dnes pelety na mnohých miestach, napríklad v stavebninách alebo v mnohých obchodných reťazcoch.

Predaj a výroba peliet

Drevené pelety se vyrábajú lisovaním pilín na tvarovacích lisoch. Ide teda o peletizáciu. Tá prebieha v prevádzke, která sa volá peletáreň. Pelety se vyrábajú lisovaním vstupného materiálu – pilín – ktoré sú pod vysokým tlakom preháňané cez kovové matrice rôznych priemerov. Pri tom se zahrievajú a celulóza, ktorú drevo obsahuje, se zahrieva a stáva sa lepkavou. Tým sa piliny formujú do požadovaného tvaru a zlepia sa bez použitia ďalších prísad.

Najlepšia cena peliet

Cena peliet bola pomerne stála, ale i tak je možné najlacnejšie pelety kúpit na jar, kedy bývajú pelety v akcii. Pelety na kúrenie sú obľúbeným  ekologickým palivom. Drevené pelety se vyrábajú lisovaním drevených pilín a hoblín a sú vlastne vedľajším produktom pri spracovaní dreva. Vyznačujú sa veľkou hustotou (zlisovaním) a nízkym obsahom vody. Používajú sa teda právom ako kvalitné ekologické palivo.

Prečo kúriť peletami?

Drevené pelety zdobí vysoká energetická účinnosť. Aj tie lacnejšie pelety sú ako obnovitelný zdroj energie šetrné k životnému prostrediu. Drevené pelety majú vysokú výhrevnosť, ktorá je porovnateľná s ostatnými palivami, ako je napr. uhlie alebo dobre vysušené drevo. Pomer ceny a nakúpenej energie je veľmi priaznivý. I preto stále stúpa predaj peliet v obci . Drevné pelety na kúrenie majú veľmi nízky obsah popola, niekde sa uvádza, že je to okolo 0,3 až 0,8%. Pokiaľ kúrite peletami, je tu možnosť automatizácice procesu spaľovania peliet, je tu možné automatické zapálenie kotla. Lisované vykurovacie pelety umožňujú čistou a ľahkú manipuláciu a v kotolni tak  budete mať vždy poriadok. Drevené pelety majú nízký obsah vody a i lacné pelety na kúrenie Vám ponúkajú komfort porovnateľný s ostatnými druhmi energie. Pokiaľ kúrite správne, je kúrenie peletami nielen ekologické, ale taktiež je zajímavá prijateľná cena peliet na jednotku vyrobeného tepla. V neposlednej rade i cena za tonu peliet je v posledných rokoch pomerne stabilná. Uvedené prednosti sú dôvodom, že za palivo budúcnosti sú považované práve drevené pelety. Pelety sú ekologické a súčasne výhodné palivo s vysokou výhrevnosťou a rovnomerným horením. Preto Vám môžeme s kľudným svedomím doporučiť drevené pelety. 

Kvalitné pelety

U drevených peliet sa často, v súvislosti sich kvalitou, hovorí tiež o triedach. Tie potom určujú dôležitý faktor, ktorým je kvalita peliet. Drevné pelety se podľa parametrov delia na niekoľko tried a to podľa kvality použitého dreva.
Pelety A1pelety triedy A1pelety prvotriednej kvality a sú používané predovšetkým v kotloch a peciach v domácnostiach. Drevné pelety A1 sú vyrobené z chemicky neošetrených zbytkov dreva z píl bez prímesí kôry. Pelety A1 môžu obsahovať len 0,7 % popola.
Pelety A2 – teda pelety triedy A2 se používajú ve veľkých kotloch. Pri ich spaľování obvykle vzniká viac popola. Pelety A2 už často obsahujú určitú časť kôry. Drevěné pelety A2 môžu obsahovať tiež vyššie percento popola a to maximálne do 1,2 %.
Pelety triedy B trieda B – označuje drevné pelety na využitie v oblasti priemyslu. U tejto triedy je dovolený už väčší podiel popola, výroba prebieha z použitého dreva a môže obsahovať vyššie percento kôry.

Predaj peliet  – certifikácia ENplus

Drevené pelety ENplus sú tie, ktoré spĺňajú požiadavky jednotnej normy. Certifikácia ENplus určuje základné parametre a kvalitu peliet. okrem štandardných parametrov, ako je výhrevnosť peliet alebo vlhkosť, tu nájdeme i nové štandardy ako objemová hmotnosť peliet a veľkosť peliet. Ďalším novým kritériom je teplota topenia popola. Pri nevhodnej teplote by popol mohol vytvárať strusku a tak na horáku vytvárať sklovinu.
Výrobcovia peliet ENplus sú počas roka pravidelne kontrolovaní. Sleduje sa, či dodržujú normatívne stanovené parametre. Vo výrobe peliet sa priebežne – vo vopred daných časových intervaloch – odeberajú zkušobné vzorky. Tie sa tiež hneď skúšajú z hľadiska kvality. Ďalej sa archivujú pre následnú kontrolu. Raz ročne je peletáreň kontrolovaná auditom. Ten sleduje procesy výroby a systém dodržovania kvality.

Nevíte, jaké potřebujete palivo? Vyzkoušejte našeho průvodce.

Přejít do průvodce